Avukat Ezgi ENGİN

Çalışma Alanları

Faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta olup, ülkemizdeki ve dünyadaki son hukuki  gelişmeleri yakından takip ederek, müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu  desteğin tespiti ve temini için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Avukat Ezgi ENGİN, çalışma alanları başta Gayrimenkul Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Miras Hukuku, Aile Hukuku olmak üzere, Sözleşmeler, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Bilişim Hukuku, Sağlık Hukuku ve Marka Hukuku gibi birçok alanda, avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. 

Müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda hizmet verdiğimiz tüm çalışma alanları;

Boşanma ve Aile Hukuku

Medeni Kanun ve ilgili mevzuatlardaki düzenlemeler ışığında Çekişmeli Boşanma, Velayetin Değiştirilmesi Davası...

Gayrimenkul Hukuku

Tapu iptal ve tescil davaları, gayrimenkullerin satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayrimenkuller...

Marka Hukuku

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye uygun her türlü işaret olarak tanımlanmaktadır...

Kira Hukuku

İşyeri ve/veya konut kira sözleşmeleri, alt kira sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşme koşullarının ekonomik ve siyasi gelişmeler...

Ticaret Hukuku

Yıllar boyunca insanların ticari ilişkilerindeki oluşan problemler nedeniyle ve ticari ilişkilerin sağlam bir zeminde yapılabilmesi amacıyla...

Tüketici Hukuku

Tüketicilerin satıcı ve üreticilerden almış olduğu mal ve hizmetlerin ayıplı olması halinde Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri...

Ceza Hukuku

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin...

İş Hukuku

İş Hukuku işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinden doğan hukuki ilişkiyi düzenleyen alandır. İş sözleşmelerinin feshi...

İcra ve İflas Hukuku

Her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki sürecin yürütülmesi konusunda hukuk büromuz hizmet...

Sözleşme Hukuku

Tarafların iradelerinin sağlıklı bir şekilde açığa vurulması, aralarındaki ilişkinin tanımlanması ve düzenlenmesi, karşılıklı borç ve edimlerin ve...

Basın ve Medya Hukuku

Yazılı basın ve özel medya organları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin hukuka uygunluk denetiminin yapılmasına ilişkin sunulan...

İdare Hukuku

Bireylerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşamaması için hukuki ilkeler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması...

Tazminat Hukuku

Kişilerin vücut bütünlüğüne veya mal varlıklarına verilen maddi veya manevi zararların tazmini için açılan tazminat davalar...

Miras Hukuku

Veraset ilamı, Veraset ve İntikal İşlemleri, Tenkis davası, Vasiyetnamenin açılması, Mirasın tespiti, Tereke davaları...

İnşaat Hukuku

Bina ve eklentileri ile ilgili yapım işinin yanında arazinin üzerinde, içinde ve altında ki tüm yapım faaliyetleri ile yapım işlerinin düzenlenmesine...

Sağlık Hukuku

Sağlık çalışanlarının veya Doktorların hatasından kaynaklı Özel veya Kamu hastanelerine karşı maddi/manevi tazminat ve ceza davaları...

Bilişim Hukuku

Günlük hayatımızdaki birçok faaliyetin internet üzerinden gerçekleştirilebilmesi hukuki işlem ve ilişkilerin de internet üzerinden...
Avukat Ezgi ENGİN

Avukat Ezgi ENGİN Hukuk ve Danışmanlık Bürosu müvekkillerine Çanakkale Merkez’de hizmet vermektedir.

Çanakkale Avukat Ezgi ENGİN Hukuk Bürosu müvekkillerine güvenilir hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Çanakkale Avukat Ezgi ENGİN Sağlık Hukuku, Ticaret Hukuku, Miras Hukuku, İş Hukuku, İcra Hukuku ve Boşanma Hukuku alanında çalışmaktadır. Çanakkale Hukuk Bürosu, özellikle Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Boşanma ve Aile Hukuku alanında hizmet vermektedir. Avukat olarak temel kuralımız müvekkillerimizin sorularını hızlı ve profesyonelce yanıtlamak, davalarının her aşamasında onları bilgilendirmek ve menfaatlerini korumaktır.

Faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta olup, ülkemizdeki ve dünyadaki son hukuki  gelişmeleri yakından takip ederek, müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu  desteğin tespiti ve temini için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Avukat Ezgi ENGİN, çalışma alanları başta Gayrimenkul Hukukuİdare HukukuBorçlar HukukuMiras HukukuAile Hukuku olmak üzere, SözleşmelerTicaret Hukukuİş HukukuBilişim HukukuSağlık Hukuku ve Marka Hukuku gibi birçok alanda, avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. 

Çanakkale Avukat Basın ve Medya Hukuku

Çanakkale Avukat Basın ve Medya Hukuku – Yazılı basın ve özel medya organları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin hukuka uygunluk denetiminin yapılmasına ilişkin sunulan hizmetlerle lisans sözleşmeleri ve diğer sözleşmeler (sponsor ve reklam sözleşmeleri, oyunculuk sözleşmeleri, basın danışmanlığı ve menajerlik sözleşmeleri, yapım sözleşmeleri) hakkında dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmetleri, yazılı ve görsel yayınlar yoluyla oluşan ihlaller hakkında hukuk ve ceza davaları takip edilmektedir. 

Çanakkale Avukat Bilişim Hukuku

Çanakkale Avukat Bilişim Hukuku – Günlük hayatta gerçekleştirdiğimiz birçok faaliyetin internet üzerinden gerçekleştirilebilmesi hukuki işlem ve ilişkilerin de internet üzerinden gerçekleştirilmesini beraberinde getirmiştir. Bunlardan bazıları; İnternet içerik, yer ve erişim sağlayıcıları ile ilgili olarak, internet kanalıyla yapılan marka ihlallerinin önlenmesi, bilişim sisteminin hukuka aykırı ihlali, bozulması, engellenmesi, bilişim sistemindeki verilerin kopyalanması, yok edilmesi ve müstehcenlik dahil olmak üzere kanunumuza yeni eklenmiş bilişim suçları ile her türlü hukuki mücadelenin sağlanması, e-ticaret, alan adlarına ilişkin haksız rekabet uyuşmazlıklarının giderilmesi, internet kanalıyla meydana gelen hakaret ve kişilik haklarının ihlali hallerinde hukuki destek sağlanması ve bu bağlamda erişimin engellenmesi sürecinin takibi, internet yolu ile kredi kartı hırsızlığı ve kullanımıdır.

Çanakkale Avukat Boşanma ve Aile Hukuku

Çanakkale Avukat Boşanma ve Aile Hukuku – Medeni Kanun ve ilgili mevzuatlardaki düzenlemeler ışığında Çekişmeli Boşanma, Velayetin Değiştirilmesi Davası, Nafaka davaları, Tazminat Davaları, Mal Paylaşımı Davası, Evlenmeye İzin (iddet) Müddetinin Kaldırılması davası, Soybağının Reddi Davası, Babalık Davası, Yurtdışında Boşanma vs gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Çanakkale Avukat Ceza Hukuku

Çanakkale Avukat Ceza Hukuku – 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli/sanıklar için müdafilik, müşteki/katılanlar için vekillik hizmeti vermekle birlikte, ilk derece mahkemesi ve Yargıtay nezdinde görülen davalarda savunmanın hazırlanması ve duruşmalarda hazır bulunulması yönünden takibi sağlanmaktadır.

Çanakkale Avukat Gayrimenkul Hukuku

Çanakkale Avukat Gayrimenkul Hukuku –Tapu iptal ve tescil davaları, gayrimenkullerin satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayrimenkuller üzerinde ayni hakların tesis ve terkin edilmesi, yolsuz tescilin düzeltilmesi, müdahalenin men’i davalarının açılması ve takibi süreçlerini yürütülmektedir.

Çanakkale Avukat İcra ve İflas Hukuku

Çanakkale Avukat İcra ve İflas Hukuku – Her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki sürecin yürütülmesi konusunda hukuk büromuz hizmet vermektedir. Alacakların tahsiline yönelik olarak icra ve iflas dairelerinde ilamlı, ilamsız ve kambiyo senedine dayalı takipler ile ipotek ve rehin takipleri olmak üzere tüm takip işlemlerinin yürütülmesi, borçluların mal varlıklarının tespiti, mal varlıkları üzerinde haciz tatbiki, mahcuzların satış süreci, iflas erteleme işlemleri, borçlu ile alacaklı arasında uyuşmazlığa yönelik iletişim ve uzlaşma sağlanması, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde borç ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda hukuki destek hizmeti sağlanmaktadır.

Çanakkale Avukat İdare Hukuku

Çanakkale Avukat İdare Hukuku – Bireylerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşamaması için hukuki ilkeler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması amacıyla, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktalarında destek sağlamak, hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali istemli dava yoluna gidilmesi ve davaların takibi, idareye karşı yürütülen tam yargı davaları, idari sözleşmelerde doğan uyuşmazlıkların çözümü için hukuki hizmet verilmektedir.

Çanakkale Avukat İnşaat Hukuku

Çanakkale Avukat İnşaat Hukuku – Bina ve eklentileri ile ilgili yapım işinin yanında arazinin üzerinde, içinde ve altında ki tüm yapım faaliyetleri ile yapım işlerinin düzenlenmesine ilişkin hususlar da; inşaat sözleşmelerinin, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, ruhsatlandırma ve imar durumunun belirlenmesi hizmetleri, tapu tesis, tescil ve iptal davalarının açılması ve takibi vb. hukuki işlemler, davalar ve süreçler takip edilmektedir.

Çanakkale Avukat İş Hukuku

Çanakkale Avukat İş Hukuku – İş Hukuku işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinden doğan hukuki ilişkiyi düzenleyen alandır. İş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma hallerinde; ihtar ve fesih bildirimi sürecinde destek sağlanması ve sürecin ilerlemesi halinde iş davaları ile ilgili hukuki danışmanlık ve destek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve ücret alacaklarının tahsili, işe iade sürecinin yürütülmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin hukuki işlemler takip edilmektedir.

Çanakkale Avukat Kira Hukuku

Çanakkale Avukat Kira Hukuku – İşyeri ve/veya konut kira sözleşmeleri, alt kira sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşme koşullarının ekonomik ve siyasi gelişmeler uyarınca gündelik hayatın olağan beklentilerini aşması üzerine piyasa koşullarına uyarlanması ve revize edilmesi, Kira bedelinin tespiti ile Kira sözleşmesinin feshi, Kira sözleşmesinden doğan alacakların tahsili, Kiralananın tahliyesi olmak üzere tüm yasal sürecin takibi yapılmakta, Kira sözleşmesinden doğan hak ve alacakların etkin bir şekilde korunmasında ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde hukuki danışmanlık ve destek hizmeti verilmektedir.

Çanakkale Avukat Marka Hukuku

Çanakkale Avukat Marka Hukuku – Yazılı basın ve özel medya organları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin hukuka uygunluk denetiminin yapılmasına ilişkin sunulan hizmetlerle lisans sözleşmeleri ve diğer sözleşmeler (sponsor ve reklam sözleşmeleri, oyunculuk sözleşmeleri, basın danışmanlığı ve menajerlik sözleşmeleri, yapım sözleşmeleri) hakkında dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmetleri, yazılı ve görsel yayınlar yoluyla oluşan ihlaller hakkında hukuk ve ceza davaları takip edilmektedir.

Çanakkale Avukat Miras Hukuku

Çanakkale Avukat Miras Hukuku – Veraset ilamı, Veraset ve İntikal İşlemleri, Tenkis davası, Vasiyetnamenin açılması, Mirasın tespiti, Tereke davaları, Mirasın reddi, Miras sebebiyle İstihkak davası, Mirasın taksimi veya Ortaklığın giderilmesi, Tapu iptali ve tescili gibi miras hukuku ile ilgili davalar takip edilmektedir.

Çanakkale Avukat Sağlık Hukuku

Çanakkale Avukat Sağlık Hukuku – Sağlık çalışanlarının veya Doktorların hatasından kaynaklı Özel veya Kamu hastanelerine karşı maddi/manevi tazminat ve ceza davaları, hasta hakları ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Malpraktis davası, hekim hatası, tıbbi hata, yanlış estetik uygulamaları halinde kişilerin uğramış oldukları zararlar dava yolu ile çözümlenir.

Çanakkale Avukat Sözleşme Hukuku

Çanakkale Avukat Sözleşme Hukuku – Tarafların iradelerinin sağlıklı bir şekilde açığa vurulması, aralarındaki ilişkinin tanımlanması ve düzenlenmesi, karşılıklı borç ve edimlerin ve bu edimleri ifa etmemenin meydana getireceği sorumlulukların ve sonuçların belirlenmesi açısından sözleşmelerin tanzim edilmesi sürecini yürütmekle beraber, hazır bir sözleşmenin taraflar açısından fayda ve risklerinin analiz edilmesi süreçlerinde müvekkillerin hukuki menfaatlerini gözetecek şekilde hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Çanakkale Avukat Tazminat Hukuku

Çanakkale Avukat Tazminat Hukuku – Kişilerin vücut bütünlüğüne veya malvarlıklarına verilen maddi veya manevi zararların tazmini için açılan tazminat davaları, bilerek veya bilmeyerek, ihmal veya tedbirsizlik sonucu haksız yere yapılan fiiller sonucunda Trafik kazası veya İş kazasından doğan zararlar, Trafik kazasından dolayı araç değer kaybı, Hastaneler, Tedavi merkezleri, Estetik merkezleri, Güzellik merkezleri çalışanlarının veya Doktor hatasından kaynaklı zararlar Maddi ve Manevi tazminat davaları da tarafımızca takip edilmektedir. Ayrıca haksız yere verilen tutuklama veya hükümlülük kararları nedeniyle zararların devletten tazmini de tarafımızca takip edilmektedir.

Çanakkale Avukat Ticaret Hukuku

Çanakkale Avukat Ticaret Hukuku – Yıllar boyunca insanların ticari ilişkilerindeki oluşan problemler nedeniyle ve ticari ilişkilerin sağlam bir zeminde yapılabilmesi amacıyla ortaya çıkan ticari hukuk, tarafların anlaşmazlıklarına çözüm üretir. Ticari işletme hukuku, Şirketler hukuku Ticari şirketlerin alım ve satımı, Haksız rekabet, Şirket yönetimi, Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri, Sözleşmeler hukuku, Ortaklık sözleşmeleri, Tasfiye, Kıymetli evrak hukuku, Risk Sermayesi, Sermaye Piyasaları, Kredi sözleşmeleri, Leasing sözleşmeleri alanlarında hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunulmaktadır.

Çanakkale Avukat Tüketici Hukuku

Çanakkale Avukat Tüketici Hukuku – Tüketicilerin satıcı ve üreticilerden almış olduğu mal ve hizmetlerin ayıplı olması halinde Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde uğramış oldukları zararın tazmini başta olmak üzere tüketicileri ilgilendiren tüm hukuki konularda hukuki hizmet verilmektedir.