Avukat Ezgi ENGİN

Sağlık Hukuku

Sağlık çalışanlarının veya Doktorların hatasından kaynaklı Özel veya Kamu hastanelerine karşı maddi/manevi tazminat ve ceza davaları, hasta hakları ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Malpraktis davası,hekim hatası,tıbbi hata, yanlış estetik uygulamaları halinde kişilerin uğramış oldukları zararlar dava yolu ile çözümlenir.

Sağlık Hukuku ile ilgili son makaleler