Avukat Ezgi ENGİN

Kira Hukuku

İşyeri ve/veya konut kira sözleşmeleri, alt kira sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşme koşullarının ekonomik ve siyasi gelişmeler uyarınca gündelik hayatın olağan beklentilerini aşması üzerine piyasa koşullarına uyarlanması ve revize edilmesi, Kira bedelinin tespiti ile Kira sözleşmesinin feshi, Kira sözleşmesinden doğan alacakların tahsili, Kiralananın tahliyesi olmak üzere tüm yasal sürecin takibi yapılmakta, Kira sözleşmesinden doğan hak ve alacakların etkin bir şekilde korunmasında ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde hukuki danışmanlık ve destek hizmeti verilmektedir.

Kira Hukuku ile ilgili son makaleler