Avukat Ezgi ENGİN

Miras Hukuku

Veraset ilamı, Veraset ve İntikal İşlemleri, Tenkis davası, Vasiyetnamenin açılması, Mirasın tespiti, Tereke davaları, Mirasın reddi, Miras sebebiyle İstihkak davası, Mirasın taksimi veya Ortaklığın giderilmesi, Tapu iptali ve tescili gibi miras hukuku ile ilgili davalar takip edilmektedir.

Miras Hukuku ile ilgili son makaleler