Avukat Ezgi ENGİN

Gayrimenkul Hukuku

Tapu iptal ve tescil davaları, gayrimenkullerin satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayrimenkuller üzerinde ayni hakların tesis ve terkin edilmesi, yolsuz tescilin düzeltilmesi, müdahalenin men’i davalarının açılması ve takibi süreçlerini yürütülmektedir.

Gayrimenkul Hukuku ile ilgili son makaleler