Avukat Ezgi ENGİN

İş Hukuku

İş Hukuku işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinden doğan hukuki ilişkiyi düzenleyen alandır. İş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma hallerinde; ihtar ve fesih bildirimi sürecinde destek sağlanması ve sürecin ilerlemesi halinde iş davaları ile ilgili hukuki danışmanlık ve destek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve ücret alacaklarının tahsili, işe iade sürecinin yürütülmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin hukuki işlemler takip edilmektedir.

İş Hukuku ile ilgili son makaleler