Avukat Ezgi ENGİN

Sözleşme Hukuku

Tarafların iradelerinin sağlıklı bir şekilde açığa vurulması, aralarındaki ilişkinin tanımlanması ve düzenlenmesi, karşılıklı borç ve edimlerin ve bu edimleri ifa etmemenin meydana getireceği sorumlulukların ve sonuçların belirlenmesi açısından sözleşmelerin tanzim edilmesi sürecini yürütmekle beraber, hazır bir sözleşmenin taraflar açısından fayda ve risklerinin analiz edilmesi süreçlerinde müvekkillerin hukuki menfaatlerini gözetecek şekilde hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Sözleşme Hukuku ile ilgili son makaleler