Avukat Ezgi ENGİN

İnşaat Hukuku

Bina ve eklentileri ile ilgili yapım işinin yanında arazinin üzerinde, içinde ve altında ki tüm yapım faaliyetleri ile yapım işlerinin düzenlenmesine ilişkin hususlar da; inşaat sözleşmelerinin, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, ruhsatlandırma ve imar durumunun belirlenmesi hizmetleri, tapu tesis, tescil ve iptal davalarının açılması ve takibi vb. hukuki işlemler, davalar ve süreçler takip edilmektedir.

İnşaat Hukuku ile ilgili son makaleler